บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร. นันทิยา  น้อยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยของบริษัทฯ
ที่ได้รับรางวัล “แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะ” จากผลการคัดเลือกพิจารณาผู้เป็นแบบอย่าง
เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ ด้วยค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก :   http://goo.gl/KUFdRT
                                            https://goo.gl/Ha7Av6