“นานานัน” ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่อง "การผลิตหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย" แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 25 April 2017 17:42
  • 140
  • 0
“นานานัน” ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เรื่อง "การผลิตหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย" แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                      เมื่อวันที่ 29
อ่านต่อ
บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก” ที่ มศว
  • 21 March 2017 16:13
  • 217
  • 0
      บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก” ที่ มศว        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นานานัน นักเขียนนิทานของบริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อเรื่อง &ldquo
อ่านต่อ
อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ บริษัทเอ็ดเทค ครีเอชั่น มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำชี้แนะการจัดโครงการแก่ครูปฐมวัย โรงเรียนราชินีบน
  • 21 March 2017 16:13
  • 181
  • 0
         เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ นักวิชาการเชี่ยวชาญ บริษัทเอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด และทีมงาน ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย ของโรงเรียนราชินีบน เป็นวิทยากรให้คำชี้แนะเทคนิคการจ
อ่านต่อ